La Diputació

Connecta't amb nosaltres

Informació general

Diputació de Tarragona

Facebook Twitter Youtube Instagram Flickr Linked-in

Centres

Centre d'Educació Especial Alba

Instagram

Centre d'Educació Especial Sant Jordi

Instagram

Centre d'Educació Especial Sant Rafael

Youtube

Escola d'Art i Disseny de Reus

Facebook Twitter Youtube Instagram Vimeo Flickr 

Escola d'Art i Disseny de Tarragona

Facebook Twitter Youtube Instagram 

Escola i Conservatori de Música de Reus

Facebook Twitter Youtube Instagram 

Escola i Conservatori de Música de Tarragona

Facebook Twitter Youtube Instagram 

Escola i Conservatori de Música de Tortosa

Facebook Twitter Youtube Instagram 

L'Escola per l'Art i la Cultura

Facebook Youtube Instagram 

Museu d'Art Modern de Tarragona

Facebook Twitter Youtube Instagram Flickr Linkedin Foursquare Trip Advisor 

Economia i finances

BASE-Gestió d'Ingressos

Youtube

Noves tecnologies

TINET Xarxa Ciutadana

Facebook Twitter Youtube Flickr

Turisme

Costa Daurada

Facebook Twitter Youtube Instagram Android Apple

Terres de l'Ebre

Facebook Twitter Youtube Instagram Flickr Android Apple 

 

Normes de participació a les Xarxes Socials

Les xarxes socials són un espai obert que convida a la participació de tothom. Els perfils a les xarxes socials de la Diputació de Tarragona estan destinats a compartir continguts amb la ciutadania.

Podeu fer els vostres comentaris i suggeriments, tenint en compte l’objectiu i la raó de ser del propi espai: compartir i facilitar informació sobre l’activitat i els serveis públics propis de la Diputació de Tarragona. Cal, només, tenir present unes normes de respecte i bon ús que tot seguit es detallen:

  • Les peticions d’informació hauran de ser sobre aspectes objectius i concrets de l’activitat de la institució. No es contestaran les qüestions, debats o  interpel·lacions de caire polític
  • Els comentaris són lliures, personals i en cap cas es poden atribuir a la Diputació. Aquesta institució no comparteix les opinions que la ciutadania lliurement expressi a títol individual.
  • Seran eliminats tots aquells comentaris que continguin insults o llenguatge ofensiu. Els seus autors podran ser bloquejats si insisteixen en aquesta pràctica. 
  • Els comentaris, en qualsevol cas, no poden atemptar contra l’honor, la intimitat, la imatge personal  i la dignitat de la persona. Tampoc poden incloure contingut que pugui perjudicar el desenvolupament  físic, mental o moral dels menors, ni fomentar l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe,  ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància.  No es  poden promoure activitats il·legals.
  • No es poden fer servir els espais de participació per a fer publicitat d’empreses,  d’esdeveniments de cap tipus ni per a fer propaganda política.  Aquests continguts seran eliminats i els seus autors podran ser bloquejats si insisteixen en aquesta pràctica.
  • No es poden proposar adhesions a grups o altres pàgines o perfils.
  • No es pot enviar contingut amb copyright sense permís del propietari.  En el cas que es consideri oportú facilitar continguts d’Internet amb copyright, cal fer-hi constar la URL per tal que es pugui fer servir l’enllaç i descarregar els continguts des de la seva pàgina propietària.
  • La Diputació de Tarragona no demanarà ni utilitzarà dades personals a través de les xarxes socials. Cal tenir cura de la pròpia identitat a Internet i ser conscient de la transcendència de publicar les pròpies dades personals. Si les dades no són pròpies no es poden publicar sense el permís del titular.

La unitat de Comunicació de la Diputació és responsable de la gestió de les xarxes. L’equip d’administració de les xarxes socials de la Diputació de Tarragona es reserva el dret d’eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes o bloquejar l’activitat d’un usuari a les seves pàgines si reincideix en el seu comportament. La Diputació de Tarragona no es fa responsable de l’incompliment d’aquestes normes per part dels usuaris, així com tampoc de les conseqüències d’aquest incompliment.

Concursos i sortejos

Twitter @dipta.cat