Treballar i Emprendre

Presentació de mèrits als processos selectius

 

diploma

QUINS MÈRITS CAL PRESENTAR?

La documentació acreditativa dels mèrits està establerta a les bases específiques de cada convocatòria, i ha de fer referència a experiència laboral, formació i el perfeccionament, ​​​​​​titulacions acadèmiques i coneixements de la llengua catalana

doc

TRAMESA DE DOCUMENTACIÓ

Tota la documentació acreditativa de mèrits es pot presentar de forma presencial al Registre General de la Diputació o de forma electrònica.

En cas que s’opti per enviar la documentació a través de la web, només cal que accediu a l'aplicació de tramesa de mèrits. L'accés estarà habilitat durant el període que es determini durant el procés selectiu i caldrà accedir amb el PIN que rebreu via SMS.

> Consulta el Manual d'instruccions per realitzar la tramesa de mèrits.