La Diputació

Plans i programes de govern

La Diputació de Tarragona s'orienta a promoure el bé comú de les persones de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, facilitar una gestió eficient de tots els municipis i contribuir al desenvolupament sostenible de la demarcació.

estrategia

 PLANIFIQUEM L'ESTRATÈGIA 

El Pla de Mandat planteja l'horitzó estratègic que ha de seguir la Diputació de Tarragona durant els anys vinents. Un document fruit del consens i la participació activa dels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

La Diputació

Pla de Mandat 2020/2023

El Pla de Mandat és el document estratègic que s’elabora a petició de la corporació constituïda el 2 de juliol de 2019, amb la voluntat decidida d’evolució, amb un tarannà innovador i un segell propi. Aposta per fer un Pla de Mandat participatiu des de la seva gènesi, incorporant-hi tantes veus com sigui possible.

carreteres

DEFINIM LA XARXA LOCAL DE CARRETERES

El Pla zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035 és un document per planificar les actuacions de millora de la xarxa local de carreteres que gestiona la Diputació durant el període de vigència del Pla (setze anys en dues fases de vuit anys).

 

 

Carreteres

Pla zonal

El Pla zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035 és un document per planificar les actuacions de millora de la xarxa local de carreteres que gestiona la Diputació durant el període de vigència del Pla.

formació

FORMEM SERVIDORS PÚBLICS

Organitzem la formació dels tècnics i dels càrrecs electes municipals en funció de les necessitats detectades des dels ens locals.

 

Formació

PLA AFEDAP

La formació i el reciclatge dels servidors públics és indispensable per millorar les prestacions dels ajuntaments. Coneix el programa d'activitats formatives.

poble

SUPORT ALS MUNICIPIS 

Cooperem amb els ajuntaments oferint diverses línies d'ajuts i subvencions destinades al finançament d'activitats i projectes.

 

Ens Locals

Pla d'acció municipal - PAM

Per al desenvolupament de programes d'inversió i despeses corrents dels ens locals de la demarcació.