La Diputació

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix a la presidenta en les seves funcions i s’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació i per la presidenta. Formen part de la Junta de Govern: la presidenta i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple, d’entre els quals, els vicepresidents.

Les sessions de la Junta de Govern se celebren els dimarts a les 13.00 h, a excepció dels mesos d'agost i de desembre, que s'adaptarà a les dates festives del calendari.

Membres de la Junta de Govern