Assistència

Informació

Des d’aquest servei es presta assistència als diversos municipis de cada comarca, assessorant-los sobre tots aquells aspectes de competència municipal, amb l’objectiu de potenciar i optimitzar els recursos dels ens locals amb menys capacitat econòmica i de gestió per assolir un nivell de qualitat en la prestació dels serveis que permeti als nostres ens locals ser cada cop més autònoms.

Concretament, el servei d'assistència comprèn els següent àmbits:

ASSISTÈNCIA JURÍDICA

1. Àmbit jurídic

ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

2. Àmbit econòmic

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

En els àmbits de:

a la Seu Electrònica trobareu ampliats els serveis d'assistència tècnica als ens locals. 

A qui es dirigeix: 
A tots els municipis