Calendari de conservació i accés

El calendari de conservació i accés determina els valors dels documents i regula els terminis de conservació, de transferència i el règim d'accés als documents.

Es tracta d'un instrument elemental dins el sistema de gestió documental, juntament amb el quadre de classificació i el catàleg de metadades.

L'Arxiu General està elaborant el calendari de conservació i accés de la Diputació de Tarragona, mentre no estigui finalitzat i publicat es pot consultar el cercador de taules d'avaluació i accés de la Comissió Nacional d'Accés, Avalutació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya, que són la base per a determinar el valor i el termini de conservació de cada sèrie documental.

Galeria d'imatges