Tècnic/a especialista

Dades generals

Any de l'oferta: 
2012
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració especial, serveis especials, comeses especials
Adscripció: 
Àrea de Serveis Interns - Serveis generals de règim intern
Declaració caducitat ofertes públiques d'ocupació dels anys 2008-2013 respecte de determinades places
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada