Peó (PO Parc Natural dels Ports 2017)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2017-10485
Estat: 
Tancada
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 24 de maig de 2017
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Obres de remodelació interior de diferents equipaments dels municipis del Parc Natural dels Ports:

Paleta: construir paret amb càmera d’aïllament, lluir paret, col·locar plaqueta i manisa, fer preinstal·lació d’aigua i llum, reconstruir teulada amb bigues de fusta, llata i teula aràbiga.

Fuster: col·locar paviment de tarima de fusta, col·locar fals sostre de plywood, millorar els tancaments portes i finestres, col·locar entaulanat de pi sota la teula aràbiga.

Manobre: donar suport a les diverses tasques de paleteria i fusteria.

Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
20 de juny de 2017

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 4 al 10 d'abril de 2017
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Tortosa
Passeig de Ribera, 29
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
12 de juny de 2017
Lloc de la selecció: 
Seu del Parc Natural dels Ports
Avinguda Val de Zafán, s/n
43520  Roquetes
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2017 [PDF]
  • Comissió de valoració del PO PN Ports 2017, llistat definitiu d'admesos i exclosos i nomenar el personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Modificació de la data de selecció per al PO PN Ports 2017 [PDF]
  • Resultats finals [PDF]