Peó (PO Tarragonès 2017)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2017-8161
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Les actuacions són de neteja de la vegetació d’espais naturals amb alta perillositat i risc d’inici d’incendi, poda i eliminació d’elements combustibles derivats de la neteja dels espais. Desbrossar la vegetació arbustiva, aclarir la massa arbrada, podar arbres restants per evitar la continuïtat vertical de combustible i eliminar totes les restes vegetals generades triturant-les.
 
Municipis d'actuació: Salomó, Vespella de Gaià, la Riera de Gaià, la Nou de Gaià i el Catllar
 
Data prevista prova teòrica i català: 18 d'abril de 2017 - Es realitzaran a Diputació de Tarragona (Passeig de Sant Antoni, 100 - Tarragona) - Sala Santiago Costa
Data prevista d'entrevista: 27 d'abril de 2017 - Es realitzaran al Consell Comarcal del Tarragonès (Carrer de les Coques, 3 - Tarragona)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
12 de maig de 2017

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 20 al 24 de març de 2017
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Tarragona - Centre
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
27 d'abril de 2017 (entrevistes personals)
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques, 3
43003  Tarragona
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2017 [PDF]
  • Comissió de valoració del PO Tarragonès 2017, llistat definitiu d'admesos i exclosos i nomenar el personal assessor [PDF]
  • Resultats prova pràctica PO Tarragonès 2017 [PDF]
  • Resultats finals [PDF]