La Diputació

Noemí Llauradó i Sans

Noemi Llaurado

 
Presidenta de la Diputació: Noemí Llauradó i Sans
Presa de possessió: 19/07/2023
Partit judicial: Reus
Partit polític: ERC | Tel. 977 296 609 | grup-erc@dipta.cat
Telèfon de Presidència: 977 296 602

 

A/e a la Diputació: presidencia@dipta.cat

Facebook: @NoemiLlaurado

Twitter: @nllaurado

Instagram: @noemillaurado

Càrrecs a la Diputació

 • Presidenta de la Diputació.
 • Representant de la Diputació a les entitats:
  • Consorci del Teatre Fortuny de Reus
  • Comissió de Cooperació Local de Catalunya
  • Patronat de la Muntanya de Montserrat
  • Fundació privada "Mossèn Comamala"
  • Fundació provada Pau Casals
  • Fundació Panasachs
  • Associació Catalana de Municipis i Comarques
  • Federación Española de Municipios y Provincias
  • Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea

Càrrec municipal

 • 1a tinenta d'alcaldessa a l'Ajuntament de Reus

Formació i trajectòria professional

 • Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili.
 • Màster en Advocacia per la UOC.
 • Especialista universitària en Tècniques d’Administració i Gestió de Personal per la UOC.
 • Advocada no exercent de l’ICAR.
 • Funcionària del Cos de Tècnics Superiors de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Cap de la secció de Secretaria dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Tarragona, actualment en situació de serveis especials.
 • Tasques de tècnica superior a la Comissió d'Assistència Jurídica gratuïta i al centre de Mediació Familiar dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona i als Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Riudoms.

Trajectòria política

 • Diputada del Grup Parlamentari Republicà al Parlament de Catalunya (del 17 de gener de 2018 al 2 de juliol de 2019).
 • Portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Reus (del juny del 2015 fins a l'actualitat).
 • Ha estat portaveu del grup comarcal d'ERC al Consell Comarcal del Baix Camp (del juliol del 2015 al gener del 2018).
 • Regidora de Salut i segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Reus (del març del 2016 al juny del 2019).
 • Ha estat presidenta dels consells d'administració de les societats municipals de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el Centre Mèdic Quirúrgic Gestió Comarcal Hospitalària, LRCTITE, Fundació Sagessa Salut, FUNCA i FUNRED (des del març del 2016).

Informació econòmica relativa al càrrec a la Diputació de Tarragona

 • Règim de dedicació: exclusiva
 • Retribucions anuals brutes: 87.970,55 euros
 • Indemnització màxima anual bruta per assistències a òrgans: No aplica
 • Declaració d'activitats (pressa de possessió 19/07/2023): 18/07/2023
 • Declaració de béns: 19/07/2023