Vés al contingut

Continuïtat dels estudis

Preguntes freqüents sobre la continuïtat dels estudis una vegada finalitzat un CFGS

Què he de fer per matricular-me a segon curs?

Si has realitzat el 1r curs d'un cicle formatiu al centre durant el curs actual, només hauràs de realitzar la matrícula per a segon curs en el període normal de matrícula. No necessites aportar cap documentació, a excpeció de si vols demanar alguna convalidació per estudis previs i no la vas tramitar en la matrícula de 1r curs o si ha canviat la teva situació personal i has de certificar alguna situació de bonificació total o parcial de la matrícula.

Donada la situació excepcional de confinament i limitació de l'accés a l'escola, possiblement part o la totalitat del tràmit de matriculació es farà telemàticament i el període de matrícula serà de l'1 al 7 de setembre de 2020.

En el cas que haguessis cursat totalment o parcialment el 1r curs en anys anteriors a l'actual i que no haguessis continuat a l'escola, hauràs de realitzar la preinscripció novament indicant que és per a les places vacants de 2n curs.

En funció de les places que oferti l'escola en els respectius cursos de 2n dels diferents cicles s'autoritzarà la matrícula al segon curs.

Puc accedir a un grau universitari amb el títol de Tècnic Superior obtingut després de cursar el Cicle Formatiu de Grau Superior a l'escola?

Sí, pots accedir directament a qualsevol grau universitari en funció de la nota de tall per accedir al grau escollit.

La nota d'accés per a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) és la nota mitjana final del cicle (nota amb tres decimals).

La nota d’accés per alumnes provinents d'un Cicel Formatiu de Grau Superior és mínim 5 i màxim 10.

Tingueu en compte que la nota d'admissió (amb la realització de la selectivitat) és, en canvi, d'un mínim de 5 i un màxim de 14. És a dir, que si realitzeu l'accés des d'un cicle formatiu la nota màxima amb la que podeu optar és de 10 sobre 14, mentre que l'alumnat que prove de la selectivitat aporta qualificacions fins a 14 punts.

Quina diferència hi ha entre nota d'accés i nota d'admissió?

La nota d'accés per a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) és la nota mitjana final del cicle (nota amb tres decimals).

La nota d’accés és mínim 5 i màxim 10.

La nota d’admissió és el resultat de la fórmula següent: Nota d’admissió = nota d’accés + (a × M1) + (b × M2) a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). M1, M2 = qualificacions de les dues matèries superades a la fase específica (amb nota igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.

La nota d’admissió pot ser d’un mínim de 5 i un màxim de 14.

Perquè una matèria ponderi cal que estigui vinculada a la branca de coneixement en què s’inscriu el grau per al qual vols fer la preinscripció.

Puc realitzar la fase específica de la selectivitat per tenir una nota superior a la del CFGS?

Sí. Pots examinar-te de la fase específica si estàs cursant el darrer any d'un CFGS i has superat tots els mòduls del cicle formatiu.

No és necessari, però, haver superat els mòduls de formació pràctica en empreses i el mòdul de projecte integrat, per als estudiants d'arts plàstiques i disseny.

Com i quan em puc inscriure a les PAU?

Has de lliurar un certificat (original o còpia compulsada), signat pel director i el secretari i amb el segell del centre, on ha de constar la qualificació mitjana obtinguda amb tres decimals de tots els mòduls, o, si encara estàs cursant el Projecte Integrat o no tens realitzada la formació pràctica en empreses.

La matrícula a la prova de l'any 2020, per alumnes que cursin actualment o hagin cursat anteriorment, un CFGS és del 15 de maig al 15 de juny de 2020.
La realització de les proves tindran lloc el dimarts 7, dimecres 8, dijous 9 de juliol i divendres 10 de juliol de 2020.

>> Més informació: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/

Quina és l'oferta de graus relacionats amb les arts plàstiques i el disseny de les universitat catalanes?

Podeu trobar, entre altres, aquests graus relacionats amb les especialitats artístiques i de disseny:

 • Grau en disseny Universitat de Vic
 • Grau en disseny facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (nota de tall any 2019: 9,690),
 • Grau en Belles Arts facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (nota de tall any 2019: 7,738)
 • Grau en disseny i creació digitals UOC (sense nota de tall) no presencial
 • Grau oficial en Disseny, Animació i Art Digital de la Universitat Politècnica de catalunya

Hi ha altres graus universitaris que no s'imparteixin en universitats?

Sí. Existeix una oferta de graus universitaris que s'imparteixen en escoles d'arts plàstiques i disseny com a centres adscrits a una Universitat. Alguns exemples:

 • Eina
 • Elisava
 • Bau
 • Massana
 • ....

Què són els Estudis superiors de Disseny?

Són estudis equivalents als estudis de grau universitari que s'imparteixen a l'ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya), una institució descentralitzada amb 7 seus diferents. La durada dels estudis és de quatre cursos acadèmics, amb un total de 240 crèdits ECTS. La titulació obtinguda és el Títol superior de disseny, de l'especialitat corresponent, equivalent a un Grau universitari.

Especialitats:

 • Disseny gràfic
 • Disseny de producte
 • Disseny d'interiors
 • Disseny de moda

Puc accedir directament als Estudis Superiors amb el títol de Tècnic Superior obtingut després de cursar un CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny?

El títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (o un títol declarat equivalent) dóna dret a accés directe, però només es reserven 2 places per grup.

Seus de l'ESDAP:

 • Campus Pau Gargallo. Badalona. (Disseny Gràfic)
 • Campus Deià. Barcelona. (Disseny d’Interiors)
 • Campus Llotja. Barcelona. (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
 • Campus Serra i Abella. L'Hospitalet de Llobregat. (Disseny Gràfic)
 • Campus Olot. Olot. (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Ondara. Tàrrega. (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Vic. Vic. (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

>> Més informació: http://www.esdap.cat/p/1/1/0/ESDAP

A més també hi ha dos centres privats que ofereixen Estudis Superiors de Disseny:

 • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de disseny Felicidad Duce, LCI (Barcelona)
 • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de disseny IED (Barcelona)

Com puc obtenir més informació?

Us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre a través del correu electrònic sec.eadt@dipta.cat o també a través del telèfon 977 21 12 53. També teniu el portal <Estudiar a Catalunya>  per veure l'oferta d'altres CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny o de Formació Professional i per l'accés i la informació a la Universitat teniu l'enllaç<universitats.gencat.cat>