Vés al contingut

Món laboral i acadèmic, una col·laboració d'èxit

La col·laboració permet a les empreses connectar amb els futurs professionals i compartir el seu coneixement
joieria

Connectar el món laboral i l’acadèmic resulta ser una combinació d'èxit provat.

Les empreses i centres de treball  tenen, a través de l’Escola, la possibilitat d’acollir alumnes que hi realitzen pràctiques formatives no laborals.  L’alumnat del centre aporta les seves capacitats, coneixements i iniciativa per formar part d’aquest  projecte de col·laboració que connecta el món laboral i l’acadèmic en una combinació enriquidora i d’èxit provat.

La formació en centres de treball (FCT) s’ha d’entendre com a pràctiques formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat d’arts plàstiques i disseny mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. L’alumnat aconsegueix amb aquesta col·laboració completar el seu aprenentatge , conèixer la realitat del món productiu i enfocar el seu futur professional per millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

Gràcies a aquest intercanvi , els centres de treball i empreses del nostre entorn tenen una magnífica oportunitat per conèixer els futurs professionals i contactar amb el seu potencial, la seva creativitat i el seu esperit d’aprenentatge i superació.

Transmissió de coneixement a tràves de pràctiques 

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb l’alumnat, són:

  • 1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
  • 2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
  • 3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
  • 4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
  • 5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral. La formació en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.

Accès de les empreses a la borsa de treball 

Les empreses del sector de la comunicació visual, l'art i el disseny poden realitzar les seves ofertes de treball als professionals formats a l'Escola a través de la borsa de treball del centre que s'actualitza i gestiona a tavés del coordinador del Secretariat Acadèmic.  La borsa de treball de l'Escola és una eina que posa a l'abast de les empreses un planter de futurs professionals que han estat formats al centre, rebent estudis de qualitat i nodrint-se de l'experiència teòrica i pràctica que ofereix l'Escola amb recursos i un equip docent de primer nivell. 

Contacte Secretariat acadèmic

Telèfon: 977 21 12 53 / 977 21 12 98
Correu electrònic: sec.eadt@dipta.cat