Vés al contingut

Animació

Aquest cicle forma professionals i els capacita per desenvolupar les fases de preproducció, producció i postproducció de qualsevol peça audiovisual animada
portada

L’alumnat de l'EADT domina una gran varietat de software específic i punter del món de l'animació

En el cicle de Grau Superior d'Animació s'assoleix la capacitat per crear, gestionar i supervisar projectes audiovisuals d'animació; aplicar tècniques d'animació a qualsevol projecte gràfic, artístic, publicitari i/o de ficció i incorporar moviment als elements que conformen una peça de comunicació visual. Un ventall de possibilitats que doten a l'alumne d'una base sòlida amb la que endinsar-se en el fascinant món de l'animació.

Dades bàsiques

 • Grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. Tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en animació.
 • Durada total del cicle: 120 ECTS. 2.000 hores.
 • L’alumnat realitza 280 hores de pràctiques en empreses del territori relacionades amb cada especialitat.
 • Família professional artística: Comunicació gràfica i audiovisual.
 • Referent europeu: CINE 5-b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació).

Objectius generals

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior en animació obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:

 • Disseny, organització i gestió de projectes d'animació
 • Creació d'escenaris, fons, objectes i/o personatges utilitzant tècniques tradicionals i digitals 2D i 3D
 • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d'animació en diferents àmbits
 • Aplicar tècniques d'animació a projectes d'àmbit artístic, gràfic i publicitari.

Cursos i mòduls

Mòduls 1r curs

 • Fonaments de la representació i l'expressió visual
  UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme de la composició
  UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
  UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa

  Mitjans informàtics
  UF1 Introducció als mitjans informàtics
  UF2 Tractament de la imatge bitmap
  UF3 Tractament de la imatge vectorial

  Fotografia
  UF1 Llenguatge fotogràfic
  UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge
  UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

  Història de l'animació
  UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves manifestacions: l'animació
  UF2 Història de l'animació: antecedents, evolució i actualitat

  Projectes d'animació 1
  UF1 Introducció als projectes d'animació
  UF2.1 Desenvolupament dels projectes. Preproducció
  UF3.1 Desenvolupament dels projectes. Producció
  UF4.1 Desenvolupament dels projectes. Postproducció
  UF5.1 Anàlisi i presentació dels projectes d'animació

  Tècniques d'animació 1
  UF1 Animació tradicional 2D
  UF2 Animació digital 2D

  Llenguatge i tecnologia audiovisual 1
  UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
  UF2.1 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius
  UF3.1 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
  UF4.1 Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual

  Dibuix aplicat a la l'animació 1
  UF1 Esbós: element constructiu i creatiu
  UF2.1 Figura humana i en moviment
  UF3.1 Figura humana i animal: l'expressivitat

Mòduls 2n curs

 • Formació i orientació laboral
  UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: les propietats essencials
  UF2 Incorporació al treball: el procés de cerca de feina
  UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per compte propi

  Projectes d'animació 2
  UF2.2 Desenvolupament dels projectes. Preproducció
  UF3.2 Desenvolupament dels projectes. Producció
  UF4.2 Desenvolupament dels projectes. Postproducció
  UF5.2 Anàlisi i presentació dels projectes d'animació

  Llenguatge i tecnologia audiovisual 2
  UF2.2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius
  UF3.2 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
  UF4.2 Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual

  Tècniques d'animació 2
  UF3 Animació tradicional 3D
  UF4 Animació digital 3D

  Projecte integrat
  UF1 Projecte integrat

  Dibuix aplicat a l'animació 2
  UF2.2 Figura humana i en moviment
  UF3.2 Figura humana i animal: l'expressivitat
  UF4 Espai: Paisatge natural i urbà

  Teoria de la imatge
  UF1 Teoria de la imatge

  Guió i estructura narrativa
  UF1 Principis de narratologia
  UF2 Estructura narrativa
  UF3 Iniciació al guionatge