Vés al contingut

Instal·lacions i recursos

Amb més de 4.500 m2 d'instal·lacions, en una ubicació excepcional i ben connectada, el centre ofereix una trentena d'espais d'aprenentatge entre aules, tallers i platós amb el millor equipament i la darrera tecnologia
informatic

L'Escola disposa d'un edifici espaiós i singular especialment dissenyat per afavorir l'activitat docent i l'aprenentatge dels estudis de comunicació visual, l'art i el disseny.  Es tracta d'un equipament que es beneficia de la multiplicitat d'espais especialment adaptats, l'aprofitament de la llum natural a través de grans finestrals i una superfície generosa quant a dimensions i versàtil pel que fa a la seva fucionalitat. 

Tallers

La particularitat dels estudis que s'imparteixen i la seva vessant pràctica fan que els tallers ocupin un lloc fonamental en el dia a dia de la formació dels alumnes al centre. L'Escola compta amb una desena de tallers especialitzats pels diferents ensenyaments, on l'alumnat es forma activament duent l'aprenentatge al terreny pràctic, experimentant i aplicant el coneixement que l'equip docent transmet diàriament.

  • Taller de ceràmica. Compta amb equipament pel modelat amb fang l treball i forns per la cuita de la ceràmica. 
  • Taller de modelat tridimensional. Dissenyat per acollir la creació de petites figures (personatges i objectes) i l aseva animació. 
  • Taller de joieria. Disposen de bancs de joieria preparats per la creació i acabat de joies amb equipament propi per fer tasques de soldatges i aplicant calor.
  • Tallers de Pintura. L'Escola compta amb dos tallers de pintura que permeten aplicar els processos pictòrics de petit i gran format, tant en pintura en caballet com amb pintura mural. 
  • Tallers de Disseny. S'hi imparteixen assignatures teròrico-pràctiques preparats pel muntatge de prototips i maquetes. Adaptades pel treball amb tècniques humides per tipografia i expressió plàstica. 
  • Taller d’il·lustració. Equipat amb taules específiques pel dibuix i la il·lustració amb il·luminació natural, una distribució de l'espai i orientació òptimes.
  • Taller de gravat. Un espai emblemàtic que mantè les tècniques tradicionals de la impressió . Compta amb dispositius específics per desenvolupar les tècniques de la litografia, serigrafia i el gravat i el fotogravat, entre d’altres.

Taller de pintura

taller-pintura

Taller de Joieria

taller-joieria

Taller d'il·lustració

taller-illustracio

Aules especialitzades

El centre compta amb cinc aules informatitzades compten cadascuna amb setze equips Apple i sistema projecció digital, així com aules de fotografia  i il·lustració que disposen d'equips de treball informatitzats. Aquests espais disposen de la tecnologia i l'equipament necessari per captar, enregistrar i muntar imatges en el marc dels estudis de fotografia i animació 3D.

Entre aquests espais amb equipament tècnic específic es troben els platós de fotografia i d'animació 3 D. El Plató de fotografia està dotat d'un sistema d'il·luminació, a més d'equips i tecnologia específics per la captura d'imatges. S'hi ensenyen les diferents tècniques que permeten als estudiants practicar en el retrat, bodegons o fotografia publicitària, entre d'altres.  El Plató d’animació compta amb mesures adients per a  impartir i practicar les tècniques d'animació i stop motion on intervenen objectes i personatges 3D. Està dotat amb il·luminació i càmeres preparades per la captació fotograma a fotograma.

Les aules teòrico-pràctiques estan adaptades per l'aprenenatge integral de l'alumnat, tant pel que fa al coneixement pràctic com teòric. L'adaptació específica de les aules de dibuix i de gemologia, tant des del punt de vista d'espai com d'equipament, permet fer compatible aquest doble objectiu.

L'Escola disposa de laboratoris per tractar els materials i desplegar en un entorn adequat les tècniques que requereixen d'alguns dels seus estudis. El laboratori de fotografia analògica compta amb ampliadores i equipament apte per procés de revelat analògic. Dins del taller de gravat es troba el laboratori de gravat habilitat per a dur a terme processos de preparació de pantalles de serigrafia i de preimpressió òfset.

Aules amb equipament informàtic

informatic

Plató de fotografia

plato-fotografia

Plató d'animació

plato-animacio

Aules de teoria

Les aules estan equipades i orientades a la transimissió i l'intercanvi del coneixement d'una manera activa i promovent el debat. Totes les aules compten amb sistemes de projecció digital i recursos tecnològics per afavorir l'assoliment del contingut de les matèries i optimitzar l'aprenentatge. 

 
aules-teoria

Espais per a exposicions

L'Escola, a més d'un centre d'aprenenatge, transmissió de coneixement i formació de professionals, promou l'intercanvi d'experiències tant de l'alumnat com de creadors externs, promovent les mosters i exposicions obertes a tota la comunitat educativa i a la ciuat. El Vestíbul de l'Escola acull una exposició permanent sobre l’oferta d’estudis i mostres temporals de ceràmica i joieria.

L'Espai Piscina és el principal lloc d'intercanvi d'activitats i seu de les exposicions temporals, tant de producció interna com d’artistes i creadors del territori. A més de l'espai central, el plafons que l'envolten integren en aquest punt els treballs de les diferents especialitats del centre. 

Espai Piscina

piscina

Vestíbul

vestibul

Altres espais i serveis

Consergeria, Secretaria, espais comuns, despatxos i aparcament gratuït per alumnat, docents i visitants completen les instal·lacions que l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona ofereix per un aprenentatge teòrico-pràctic integral en condicions òpitmes. Aquests espais afavoreixen el desenvolupament de les habilitats de l'alumnat alhora que crea un entorn positiu i creatiu en què intervenen professorat, alumnat i personal no docent, en el marc d'una comunitat educativa activa i implicada.

Zona exterior i aparcament

aparcament