Vés al contingut

Joieria artística

Aquest cicle proporciona una formació que permet l'alumnat treballar en el món del disseny i de la creació de joies
portada

Professionals capaços de dissenyar i elaborar joies utilitzant els procediments propis de l’ofici

La joieria s’entén com a mitjà d’expressió artística, una manera de creació i comunicació integrada en els corrents de l’art i el disseny contemporanis. La joia és una forma d’ornamentació corporal que reflecteix i perllonga la personalitat de l’individu que la porta, establint un vincle de comprensió, complicitat i afinitat amb el seu creador.
L’ensenyament d’aquesta especialitat comporta el desenvolupament artístic de l’alumne i l’aprenentatge de les tècniques necessàries de preparació per a un futur professional. Aquest cicle té com a finalitat formar professional capaços de dissenyar i elaborar joies utilitzant els procediments propis de l’ofici.
La formació és àmplia i completa, ja que proporciona un bon nivell artístic i tecnològic que els permet realitzar amb eficàcia tot tipus de peces de joieria, inserint-los amb qualificació en l’àmbit de la joieria d’art. 

 

Dades bàsiques

 • Titulació: grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en Joieria artística.
 • Durada total del cicle: dos cursos. 1950 hores.
 • Pràctiques: l’alumnat realitza 25 hores de pràctiques en empreses del territori relacionades amb cada especialitat.
 • Família professional artística: Joieria d'art.
 • Sistema: Logse

 

Objectius generals

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior en joieria artística obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir al món laboral i realitzar aquestes tasques:

 • Confecció de joies prèviament dissenyades.
 • Participació en l’execució dels projectes.
 • Aplicació de procediments d'acabat i poliments de peces.

 

Cursos i assignatures

Mòduls 1r curs

 • Modelat i maquetisme
 • Dibuix artístic i color
 • Projectes de joieria (I)
 • Taller de joieria (I)
 • Dibuix tècnic (I)
 • Història de l'orfebreria

Mòduls 2n curs

 • Projectes de joieria (II)
 • Taller de joieria (II)
 • Dibuix tècnic (II)
 • Disseny assistit per ordinador
 • Anàlisi de l'obra artística
 • Formació i orientació laboral