Vés al contingut

Il·lustració

Aquest cicle forma professionals capacitats per dissenyar i crear en les diferents àrees de la il·lustració
portada

Convertir la passió pel dibuix en una professió de futur plena d'oportunitats

L’alumnat es forma com a professional de la il·lustració, capacitat per la creació d'imatges aplicables a diferents àrees on poden exercir el seu treball: editorials, material didàctic, premsa, publicitat, disseny gràfic i producció de cinema i animació.

Els estudis capaciten a l'alumne per actuar amb creativitat i personalitat davant de qualsevol demanda, aplicant criteris d'anàlisi conceptual i la correcta resolució tècnica.

Les activitats lectives són al matí i juntament amb conferències, seminaris d'especialistes i diferents col·laboracions amb entitats del territori, s'aconsegueix que l'alumne s'apropi a la realitat professional.

Dades bàsiques

 • Grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en il·lustració.
 • Durada total del cicle: dos cursos. 120 ECTS. 2.000 hores
 • L’alumnat realitza 280 hores de pràctiques en empreses del territori relacionades amb cada especialitat.
 • Família professional artística: Comunicació gràfica i audiovisual.
 • Referent europeu: CINE 5-b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació).

Objectius generals

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior en il·lustració obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir al món laboral, amb tasques relacionades amb:

 • Disseny, organització i gestió de projectes d’il·lustració
 • Creació i realització d’il·lustracions originals adreçades a àmbits diferents: ciència, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, disseny gràfic, editorial, premsa...
 • Creació i realització de projectes de llibres interactius i desplegables en tres dimensions
 • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d’il·lustració en àmbits diferents
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció

Cursos i mòduls

Mòduls 1r curs

Projectes d'Il·lustració I

 • UF1 Introducció als projectes d'il·lustració
 • UF2 Àmbits de la il·lustració

Dibuix aplicat a l il·lustració I

 • UF1 Esbós: element constructiu i creatiu
 • UF2.1 Figura humana i en moviment
 • UF3.1 Figura humana i animal: l'expressivitat

Fonaments de la representació i expressió visual

 • UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme de la composició
 • UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
 • UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa

Fotografia

 • UF1 Llenguatge fotogràfic
 • UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge
 • UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

Història de la il·lustració

 • UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves manifestacions: la il·lustració
 • UF2 Història de la il·lustració: antecedents, evolució i actualitat

Mitjans informàtics

 • UF1 Introducció als mitjans informàtics
 • UF2 Tractament de la imatge bitmap
 • UF3 Tractament de la imatge vectorial

Tècniques d'expressió gràfica

 • UF1 Suports, eines i materials per a l'expressió gràfica
 • UF2 Ús i aplicació comunicativa i expressiva en el dibuix i el color

Teoria de la imatge

 • UF1 Teoria de la imatge

 

Mòduls 2n curs

Projectes d'il·lustració II

 • UF3 Mitjans, suports i formats per a la il·lustració
 • UF4 Anàlisi i presentació dels projectes d'il·lustració

Dibuix aplicat a la il·lustració II

 • UF2.2 Figura humana i en moviment
 • UF3.2 Figura humana i animal: l'expressivitat
 • UF4 Espai: Paisatge natural i urbà

Formació i orientació laboral

 • UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny : les propietats essencials
 • UF2 Incorporació al treball : el procés de cerca de feina
 • UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per compte propi

Producció gràfica industrial

 • UF1 Anàlisi i preparació d'arxius per a la producció gràfica
 • UF2 Materials, suports i sistemes d'impressió
 • UF3 Acabats, post-impressió i control de qualitat

Representació espacial aplicada

 • UF4 Sistema de representació cònic
 • UF5 Sistema de representació cònic. Il·luminació

Tècniques d'expressió gràfica II

 • UF3 Maneig i experimentació amb les tècniques d'expressió gràfica

Tècniques gràfiques tradicionals

 • UF1 Tècniques d'impressió tradicional en relleu
 • UF2 Tècniques d'impressió tradicional al buit
 • UF3 Tècniques d'impressió tradicional en pla i tamís