Vés al contingut

Publicacions

Textos i imatges com a testimoni permanent de les aportacions de l'Escola al món de la Comunicacació visual, l'Art i el Disseny

Les publicacions de l'Escola d'Art i Disseny són testimoni d'algunes de les millors contribucions artístiques de l'alumnat de les diferents especialitats que s'imparteixen al centre. Donen testimoni de la tasca realitzada al llarg del temps des dels diferents departaments, reflectida en l'obra artística generada a les aules de l'Escola.

Salut, amor i disseny

 

salut-amor-disseny

Aquesta publicació es va presentar el mes de juny de 2008 i consta d'un recull de treballs gràfics d'alumnes, exalumnes i professors al voltant de la necessitat del disseny en la nostra vida diària. A la presentació hi podem llegir:
"Què és el més important de la vida? Quina part de la nostra vida està ocupada pel disseny? Com ens afecta? Què ens  suposa  emotivament? El disseny és passió, o millor dit, encara ens porta a un estat de passió?"
Descarregar pdf

En clau d'il·lustració

 

en-clau-illustracio

Aquest catàleg és una mostra del treball realitzat al Cicle d’Il·lustració des que es va iniciar a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, el curs 2001-02 i inclou les primeres cinc promocions d’alumnes. El seu plantejament reivindicava que en un món més preocupat per la immediatesa, per la seguretat, per la velocitat i pel consum irresponsable, la pràctica de la il·lustració esdevé, per sobre de tot, un fet intel·ligent, de creació, de transmissió d’idees, de lluita, d’opinió i de judici. És un acte que no pot deixar fred a ningú, perquè no es transforma purament en un recurs decoratiu que acompanya la paraula, tot el contrari, la subratlla i, per tant, n’emet un judici.
Descarregar pdf

Nervi òptic. Presentacions

 

nervi-optic

Nervi òptic és una publicació del departament de fotografia que n'ha realitzat 4 edicions. La segona edició correspon al títol de Presentacions i recull projectes que presenten l'ús de la fotografia des de diferents punts de vista i en contextos molt variats, com una eina de recerca i construcció de les identitats individuals i col·lectives. La publicació es segmenta en els apartats "Nosaltres", "Ells" i "Jo", tractant la visió de la identitat.
"Nosaltres" parla de la identitat referida al grup al qual hom pertany i amb el qual s'identifica. Les arrels suportades com a grup. La noció de l'individu com a ens generacional, cultural, de classe, etc...
"Ells" il·lustra la mirada a l'altre i dibuixa la posició dels autors enfront el desconegut i l'estrany. La distància permet objectivitat i alhora aboca a la necessitat de coneixement.
Finament, "Jo" ens mostra la mirada subjectiva d'un mateix, el bucle de la construcció de la imatge personal.

10. Publicació de pintura

 

llibre-pintura

Aquesta publicació va veure la llum l'any 2010, quan es complien els deu anys del cicle de pintura des de la darrera reforma educativa implantada en aquest estudis. Hi podem trobar, per una part, uns textos aportats per dos grans exemples del que avui en dia podria significar pintar en el nostre territori: Joaquim Chancho i Perejaume, dos textos que es complementen perfectament, ja que les seves maneres d’entendre l’art també ho fan. Seguidament s'hi poden observar les definicions de la paraula pintura que han estat aportacions fetes per persones de diverses procedències dins del món de l’art (crítics, estudiants, professors, artistes, etc.), aquestes definicions són les que, com a petites finestres, ens permeten seguidament obrir la porta del taller perquè es puguin contemplar alguns dels treballs i processos realitzats durant aquests deu anys.

Nervi òptic. Segona natura

 

nervi-optic2

La darrera publicació del Nervi òptic va ser editada l'any 2012. L'edició portava el títol de "Segona Natura" i era una mostra de la tasca feta els últims anys al departament de Fotografia de l’Escola en relació amb la documentació fotogràfica del Camp de Tarragona. La publicació es va elaborar amb la intenció de donar a conèixer els treballs més interessants i de qualitat que han fet els alumnes del cicle formatiu de Fotografia artística que esdevenien representatius de la documentació del territori feta des de l'Escola.
Descarregar pdf