Vés al contingut

Preparatori per a la prova d'accés als CFGS d'APD

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que volen accedir als Cicles Formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny i que es vulguin preparar per a les corresponents proves
portada

Objectius i dades bàsiques del curs

La realització d'aquest curs permet afavorir i aprofundir sobre els conceptes bàsics i importants en les diferents disciplines de l'art i el disseny que ens permetin assolir un major grau de coneixement i seguretat en el moment de fer front a les proves. El curs proporciona formació a l’alumne perquè es desenvolupi tant en els aspectes artístics, conceptuals i creatius, com en els tècnics.

[+] Informació sobre el curs a Tria Educativa
[+] Informació sobre les proves d'accés posteriors a la realització d'aquest curs preparatori.

Efecte de la qualificació obtinguda: la qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol.

Temporització: Aquest monogràfic s'inicia el dimecres, 7 de setembre i finalitza el dijous 27 d'abril.

Continguts: Dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual, fonaments de les arts, disseny.

Objectius: Assolir continguts, conceptes i tècniques per superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

Persones a qui va dirigit: Qualsevol persona de 18 anys o més que hagi de superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'APD. Si es realitza la part comuna de la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova.


Places

16 places.


Preu

495 €


Calendari i horari

Inici del curs: 12 de setembre de 2023 

Finalització del curs: 15 de maig de 2024 (orientativament)

Horari de les classes:

  • Dilluns de 15:00 a 21:00 h
  • Dimarts de 15:00 a 20:00 h​​​
  • Dimecres de 15:00 a 20:00 h

Preinscripció

Oferta de places disponibles: 30 de juny de 2023.

Calendari de preinscripció: des de les 9:00 h del dia 10 de juliol fins a les 21:00 h del dia 21 de juliol de 2023.

Sol·licitud de preinscripció:

  • A través del formulari de preinscripció on-line que trobareu en cada monogràfic a la página web de l’escola.
  • Presencialment a l’escola, demanant cita prèvia per emplenar el formulari de preinscripció on-line amb l’ajuda del personal de secretaria. ​

El formulari per fer la preinscripció estarà actiu des de les 9:00 h del dia 10 de juliol fins a les 21:00 h del dia 21 de juliol de 2023.

Les preinscripcions quedaran registrades i electrònicament se’ls assignarà plaça per ordre del registre del formulari de preinscripció on-line (dia i hora), fins a l’exhauriment de les places.

Quan les places quedin exhaurides, les preinscripcions sense plaça quedaran inscrites a la llista d’espera i la persona interessada rebrà un missatge informant-lo de que la seva inscripció queda en llista d’espera.

En el cas de places vacants es cobriran per rigorós ordre de registre de les inscripcions realitzades a través del formulari de preinscripció on-line que hagin quedat en la llista d’espera.

Publicació de la llista de persones admeses: 24 de juliol de 2023

Publicació de la llista d'espera: 24 de juliol de 2023


Llista de persones admeses i llista d'espera

Podeu la llista de persones admeses i la llista d'espera en aquest document pdf:

Llistat preinscripció preparatori.pdf

Calendari de formalització de matrícula amb cita prèvia:

  • Curs preparatori per a les proves d’accés: del 25 al 28 de juliol de 2023

Demaneu cita prèvia a la consegeria del centre: 977 21 12 53

La persona que no formalitzi la matrícula el dia i hora de la cita prèvia perdrà la plaça reservada en preinscripció i aquesta s'oferirà per ordre a les persones de la llista d'espera.