Vés al contingut

Gràfica publicitària

Aquest cicle ofereix una formació global en les següents àrees del disseny gràfic: imatge corporativa, cartellisme, disseny editorial, publicitat, senyalística, packaging i il·lustració. Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de comunicació visual desenvolupant totes les aplicacions necessàries que garanteixen l’assoliment dels objectius plantejats a l’inici de qualsevol encàrrec de comunicació visual.

Aquest cicle capacita professionals per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica publicitària i les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica
portada

Formació global en diverses àrees del disseny gràfic: imatge corporativa, cartellisme, disseny editorial, publicitat, senyalística, packaging i il·lustració

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

És un cicle ofereix una formació global en les següents àrees del disseny gràfic: imatge corporativa, cartellisme, disseny editorial, publicitat, senyalística, packaging i il·lustració.

Els alumnes obtenen les eines per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de comunicació visual desenvolupant totes les aplicacions necessàries que garanteixen l’assoliment dels objectius plantejats a l’inici de qualsevol encàrrec de comunicació visual.

 

Dades bàsiques

 • Grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny Gràfica publicitària.
 • Durada total del cicle: dos cursos. 120 ECTS. 2.000 hores.
 • L’alumnat realitza 280 hores de pràctiques en empreses del territori relacionades amb cada especialitat.
 • Família professional artística: Comunicació gràfica i audiovisual.
 • Referent europeu: CINE 5-b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació).

 

Objectius generals

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títolde tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària, que els permet accedir al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
 • Direcció d'art.
 • Direcció creativa.
 • Preparació d'arts finals per imprimir-les correctament.
 • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.
 • Col·laboració en l'organització i supervisió de la producció.

 

Cursos i mòduls

Mòduls 1r curs

Fonaments de la representació i expressió visua l
 • UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme de la composició
 • UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
 • UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa 
Fonaments del disseny gràfic
 • UF1 Comunicació visual i disseny. Semiòtica del disseny gràfic
 • UF2 Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica
 • UF3 El projecte de disseny gràfic. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia
Fotografia
 • UF1 Llenguatge fotrogràfic
 • UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge
 • UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat
Història de la imatge publicitària
 • UF1 Comunicació visual i les seves manifestacions: La imatge publicitària
 • UF2 Història de la imatge publicitària: Antecedents, evolució i actualitat
Mitjans informàtics
 • UF1 Introducció als mitjans informàtics
 • UF2 Tractament de la imatge bitmap
 • UF3 Tractament de la imatge vectorial
Projectes de gràfica publicitària I
 • UF1 Introducció als projectes de gràfica publicitària
 • UF2 El disseny gràfic i la comunicació visual en la gràfica publicitària
 • UF3.1 Àmbits d'aplicació de la comunicació gràfica. La gràfica publicitària
 • UF5 Tipografia, sistemes i organització de la informació. La tipografia en la gràfica publicitària
Teoria de la imatge
 • UF1 Teoria de la imatge
Tipografia
 • UF1 Evolució històrica de la tipografia
 • UF2 Signe tipogràfic
 • UF3 Aplicació tipogràfica

 

Mòduls 2n curs

Projectes de gràfica publicitària II
 • UF3.2 Àmbits d'aplicació de la comunicació gràfica. La gràfica publicitària
 • UF4 Identitat i comunicació. Sistemes gràfics en la gràfica publicitària
 • UF6 Anàlisi i presentació dels projectes de gràfica publicitària
Tipografia II
 • UF4 Usos tipogràfics i creació d'alfabets
Formació i orientació laboral
 • UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny : les propietats essencials
 • UF2 Incorporació al treball : el procés de cerca de feina
 • UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per compte propi
Teoria de la publicitat i màrqueting
 • UF1 Publicitat: comunicació i persuasió
 • UF2 Introducció al màrqueting aplicat a la publicitat
Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
 • UF2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius
 • UF3 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
 • UF4 Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual
Projecte integrat
 • UF1 Projecte integrat