Ens locals

Ajudes per a la internacionalització de les galeries d'art

  • Publicat15/07/2022

El Ministeri de Cultura i Esport convoca les ajudes per a la internacionalització de les galeries d'art, en el marc del Pla de Recuperació, transformació i resiliència, corresponents a 2022 i 2023. La línia forma part del conjunt de mesures del component 24 'Revaloració de la indústria cultural', que està orientat a enfortir el paper de les indústries culturals, a l'avenç de la cohesió social, l'accés de tota la ciutadania a la cultura i la generació de riquesa i ocupació.

Aquesta convocatòria, dotada amb 1 milió d'euros repartits entre tots dos exercicis, té com a objectiu assolir la presència d'uns 250 projectes en fires internacionals al final de l'any 2023, contribuint a un coneixement més gran de l'art espanyol a tot el món.

Els ajuts, que estableixen una quantia màxima per projecte de 4.000 euros, estaran dirigits a finançar tant l'impuls a l'assistència de galeries d'art a fires especialitzades a l'estranger com a fires especialitzades de caràcter internacional a Espanya. Els beneficiaris seran persones físiques i jurídiques de l’àmbit de les arts plàstiques que tinguin residència fiscal en territori espanyol.

Com a novetat, es tracta d'una convocatòria pluriennal, de manera que entre el 8 de juliol i el 5 d’agost de 2022 s’haurà de presentar la sol·licitud tant per a l’any 2022, com per a l‘any 2023. D'aquesta manera es distribueix el crèdit en dues anualitats, de 500.000 euros cadascuna, contribuint a consolidar la presència de les galeries a les fires internacionals durant dos anys consecutius.

Els sol·licitants podran aplicar més d'una fira per beneficiari, indicant clarament l'ordre de preferència. De forma complementària, es publicarà una guia per a l'emplenament i la presentació de les sol·licituds.

Imatge de galeria d'art
Imatge de galeria d'art