Suport per a la gestió de formació

Informació

La unitat de Formació presta suport logístic als ens locals per tal de gestionar les activitats formatives organitzades pels propis ens locals.

A qui es dirigeix: 
A qualsevol ens local