Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2020

Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Auxiliar de suport (número L94) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (número BF239) Lliure Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BF033) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (promoció) (número L209042) Lliure Pendent de convocar
Fisioterapeuta (número L205002) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar especialista electricitat (número L48) Lliure Pendent de convocar
Psicòleg/òloga (número L39) Lliure Pendent de convocar
Fisioterapeuta (número L47) Lliure Pendent de convocar
Professor/a de fotografia (número L31) Lliure Pendent de convocar
Professor/a d’animació (número L32) Lliure Pendent de convocar
Professor/a d’animació (número L104035) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (número BF010) Promoció Interna Pendent de convocar
Educador/a d’educació especial (número L305009) Promoció Interna Pendent de convocar
Mestre/a de taller (número L86) Promoció Interna Pendent de convocar
Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA216) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA236) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA250) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA249) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (números BA245 i BA246) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA244) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA243) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número BA242) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA241) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA240) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (números BA232, BA233, BA234 i BA235) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista d’obra pública (núm. 809) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista en obra (núm. 812) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (núm. 760) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (núm. 959, 960 i 882) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (núm. 761) Lliure Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 979) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (números BA225, BA226 i BA227) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA224) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA229) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (enginyer/a) (número 997) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 991) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 989) Promoció Interna Pendent de convocar
Arxiver/a general (número 530) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 984) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 981) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 980) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 978) Promoció Interna Pendent de convocar