Tècnic/a mitjà/na (número BF016)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A2L
Adscripció: 
Liquidació i Facturació – Organisme Autònom BASE Gestió d’Ingressos
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona es va resoldre excloure aquesta plaça de l’Oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2016