Peó (PO Baix Ebre 2016)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-10159
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja i desbrossament de camins, reparació i manteniment  de senyals verticals i horitzontals que estiguin malgastades, reparació de tanques de fusta de protecció i reparació del ferm. Aquestes tasques es duran a terme al camí natural de Tortosa a Deltebre, el GR 92 i la Via Verda de la val de Zafan, en concret a Tortosa, Roquetes, Aldover, Xerta i Benifallet.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
8 de juny de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 26 d'abril al 2 de maig de 2016
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera 25-29
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
12 de maig 2016
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Baix Ebre
Carrer Barcelona, 152
43500  Tortosa
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2016 [PDF]
  • Comissió de valoració Pla de Foment de l'Ocupació 2016 [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]