Peó (PO Baix Penedès 2018)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2018-20208
Estat: 
Tancada
 
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 6 d'agost de 2018
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Manteniment i desbrossament de camins, arrencar la vegetació herbàcia i arbustiva, netejar i desbrossament dels vorals dels camins. Neteja i manteniment de rieres. Neteja i manteniment d’entorn naturals i de zones verdes de diferents municipis de la comarca: desbrossament, poda d’arbres, arranjament de marges i neteja de vorals naturals.
 
Municipis d'actuació: Albinyana, la Bisbal del Penedès, Calafell, Cunit, el Vendrell, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Sant Jaume dels Domenys
 
Data prevista prova teòrica i català: 14 de setembre de 2018 - Es realitzaran a l'Oficina de Benestar (Centre Cívic)  (Carrer General Prim, 14 - El Vendrell)
Data prevista d'entrevista: 20 de setembre de 2018 - Es realitzaran al Consell Comarcal del Baix Penedès (Plaça del Centre, 5 - El Vendrell)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
17 d'octubre de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 2 al 13 de juliol de 2018
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat del Vendrell
Camí Reial, 11 (local B)
43700  El Vendrell
EspanyaEspanya
Data selecció: 
14 de setembre de 2018 (prova de català i teòrica)
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Baix Penedès
Plaça del Centre, 5
43700  El Vendrell
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als plans d'ocupació i dels espais naturals 2018 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO Baix Penedès 2018, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultats prova pràctica PO Baix Penedès 2018 [PDF]
  • Resultat final [PDF]