Carreteres

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Tipus: Obra
Estat: En execució
Localització

Documentació del projecte

Memòria i annexos:  [PDF]
Plànols:  [PDF]
Plec de condicions: [PDF]
Pressupost: [PDF] [BC3]
 

Dades de l'obra

Carretera: diverses carreteres

Termini d'execució: del 01/2022 al 07/2022