La Diputació

Intervenció

Missió i funcions


La Intervenció de la Diputació de Tarragona s'ocupa de les finances. Té la missió de proporcionar als departaments gestors els recursos econòmics i els procediments d'execució que facilitin la prestació dels serveis, la direcció de la comptabilitat i la formulació dels comptes de l'entitat i dels ens que en depenen.

Vetlla, mitjançant la fiscalització, perquè aquests gestors adeqüin les seves accions a la legalitat financera vigent i a les normes de treball que dicta la corporació.

Facilita informació als ciutadans i a la societat en general, de manera que es permeti el coneixement de les finances de la institució i el destí dels seus fons públics.

Adreça
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 606

 

Butlletí Oficial de la Província

Adreça: 
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 248 397

Organització de l'Àrea

Diputat delegat

Diputat delegat d'Hisenda:

Quim Nin Borredà

Organigrama

DIP85
Tomàs Carbonell Vila
INTERVENTOR GENERAL
ÀREA INTERVENCIÓ
tcarbonell@diputaciodetarragona.cat
1301

 • UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC

  La unitat de Gestió administrativa i suport jurídic coordina el funcionament orgànic intern i presta suport legal a l’àrea d’intervenció.

 • Antoni Franquès Rovira
  TÈCNIC/A SUPERIOR DE GESTIÓ
  UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC
  afranques@diputaciodetarragona.cat
  1303
  Ester Marsillach López
  CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA D'INTERVENCIÓ
  UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC
  emarsillach@diputaciodetarragona.cat
  1304

 • SERVEIS ECONÒMICS

  Engloba la gestió dels ingressos, les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el Control de les Subvencions, la Fiscalització dels comptes, la Comptabilitat i el Pressupost corporatiu.


  • UNITAT DE FISCALITZACIÓ

  • Elisabet Montserrat Pérez Rodríguez
   TÈCNIC/A AUXILIAR
   UNITAT DE FISCALITZACIÓ
   eperezr@diputaciodetarragona.cat
   1336
   Jordi Aguila Peiro
   ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
   UNITAT DE FISCALITZACIÓ
   jaguila@diputaciodetarragona.cat
   1320
   Olga Molina
   ADMINISTRATIU/IVA
   UNITAT DE FISCALITZACIÓ
   omolina@diputaciodetarragona.cat
   1331
   Cristina Moragues Salvadó
   AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
   UNITAT DE FISCALITZACIÓ
   cmoragues@diputaciodetarragona.cat
   1317
   Nuria Fernandez Roig
   TÈCNIC/A AUXILIAR
   UNITAT DE FISCALITZACIÓ
   nfernandez@diputaciodetarragona.cat
   1308

  • UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP


   • BOP

    El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació.

   • Susana Mancheño Blazquez
    ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
    BOP
    smancheno@diputaciodetarragona.cat
    1329
    Birgit Arnau Schulz
    ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
    BOP
    barnau@diputaciodetarragona.cat
    1328
    Ana Belen Cabrera Gonzàlez
    AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
    BOP
    abcabrera@diputaciodetarragona.cat
    1326
    Marta Luisa Jiménez Borruey
    AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
    BOP
    mljimenez@diputaciodetarragona.cat
    1327
    Gemma Salvadó Perelló
    AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
    BOP
    gsalvado@diputaciodetarragona.cat
    1325
  • Ana Sabín Fernández
   CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP
   UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP
   asabin@diputaciodetarragona.cat
   1312
   Àngels Recasens Solé
   ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
   UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP
   mrecasens@diputaciodetarragona.cat
   1311
   Bernardino Sánchez Tena
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
   UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP
   bsanchezt@diputaciodetarragona.cat
   1309
   Andrea Fabiana Navarro
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
   UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP
   afnavarro@diputaciodetarragona.cat
   1333

  • UNITAT GESTORA DE CONTROL DE SUBVENCIONS

  • Teresa Barrera Hernandez
   CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE SUBVENCIONS
   UNITAT GESTORA DE CONTROL DE SUBVENCIONS
   tbarrera@diputaciodetarragona.cat
   1313
   Rosa Barbero Lartigau
   AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
   UNITAT GESTORA DE CONTROL DE SUBVENCIONS
   rbarbero@diputaciodetarragona.cat
   1315
   Cristina Briansó Colea
   AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
   UNITAT GESTORA DE CONTROL DE SUBVENCIONS
   cbrianso@diputaciodetarragona.cat
   1314

  • UNITAT DE CONTROL FINANCER

  • Maria Manresa Maixe
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ
   UNITAT DE CONTROL FINANCER
   mmanresa@diputaciodetarragona.cat
   1321
   Belen Girona Rojo
   AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
   UNITAT DE CONTROL FINANCER
   bgirona@diputaciodetarragona.cat
   1323
   M. Merce Saumell Prats
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
   UNITAT DE CONTROL FINANCER
   msaumellp@diputaciodetarragona.cat
   1322
 • Sandra Andreu Febas
  CAP DE SERVEI DELS SERVEIS ECONÒMICS
  SERVEIS ECONÒMICS
  sandreu@diputaciodetarragona.cat
  1305

 • UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA


  • UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA


   • UNITAT DE REGISTRE DE FACTURES

   • Guillem Santiago Fernández
    AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
    UNITAT DE REGISTRE DE FACTURES
    gsantiago@diputaciodetarragona.cat
    1319
  • Sonia Conde Chijeb
   TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALISTA
   UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
   scondec@diputaciodetarragona.cat
   1310
   Xavier Suñé Puchol
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
   UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
   xsune@diputaciodetarragona.cat
   1302

  • UNITAT DE COMPTABILITAT FINANCERA

  • Natalia Garcia Corbacho
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
   UNITAT DE COMPTABILITAT FINANCERA
   ngarciac@diputaciodetarragona.cat
   1306
   Irene Pintor Ardil
   ADMINISTRATIU/IVA
   UNITAT DE COMPTABILITAT FINANCERA
   ipintor@diputaciodetarragona.cat
   1330
 • Amadeu José Marsà Sandiumenge
  CAP DE SERVEI DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESUPOSTÀRIA
  UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
  amarsa@diputaciodetarragona.cat
  1318

En destaquem

Documentació de l'Àrea

Control financer

Amb l'entrada en vigor del RD 424/2017, de control intern dels ens locals, la Diputació de Tarragona acorda la configuració d'un nou model de la funció interventora. Hem elaborat la Guia de la funció interventora de la Diputació de Tarragona, per tal que els ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, així com qualssevol altres que hi estiguin interessats, hi puguin accedir.

Acord plenari


Acord plenari de la Diputació, de data 29 de juny de 2018, pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la nota d'intervenció en comptabilitat dels drets i els ingressos de la Diputació de Tarragona i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.

Acord plenari de la Diputació, de data 28 de setembre de 2018, pel qual s'aprova l'adaptació de l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 a la funció interventora en règim de requisits bàsics establerta pel Ple de la corporació en sessió ordinària de data 29 de juny de 2018, i aprovació de nous requisits addicionals.Guia de la funció interventora


Guia de la funció interventora a la Diputació de Tarragona, que inclou la determinació dels expedients a sotmetre a la funció interventora i les fitxes d'aplicació adaptades a l'Acord del Consell de Ministres vigent, als requisits addicionals aprovats pel Ple de la corporació.