La Diputació

Tresoreria

Missió i funcions


L'Àrea de Tresoreria de la Diputació desplega les funcions bàsiques que té atribuïdes per la normativa sobre hisendes locals, conjugant els recursos monetaris amb el pagament puntual de les obligacions.

Gestiona la caixa i les operacions de crèdit, tant de la corporació com dels seus organismes autònoms.

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 622 / 977 296 623

Organització de l'Àrea

Diputat delegat

Diputat delegat d'Hisenda:

Quim Nin Borredà

 

Organigrama

DIP90
Francesc Cid Grau
TRESORER
ÀREA TRESORERIA

 • SERVEI DE TRESORERIA

  Gestiona les finances de la corporació i dels organismes autònoms, les relacions amb les entitats financeres i tot el que té a veure amb aquesta activitat.


  • UNITAT DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ FINANCERA


  • UNITAT DE GESTIÓ DE COBRAMENTS I PAGAMENTS

 • Cristina Odena Rufie
  CAP DEL SERVEI DE TRESORERIA
  SERVEI DE TRESORERIA

En destaquem