La Diputació

Projectes Europeus i Regió del Coneixement-MA

Missió i funcions

L'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement:

 • Identifica convocatòries europees generadores d’oportunitats.
 • Garanteix la dimensió europea dels projectes executats per la corporació.
 • Impulsa i elabora projectes d’especialització i competitivitat territorial.
 • Promou accions de cooperació amb els governs locals i els agents socioeconòmics del territori.
 • Gestiona l’aliança amb la URV per a la consolidació de la Regió del Coneixement.
 • Implementa projectes de desenvolupament econòmic.
 • Assisteix tècnicament la representació institucional de la corporació a les xarxes internacionals: Arc Llatí i Partenalia.
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 602

  Organització del Gabinet

  Destaquem

  Documentació de l'Àrea

  Arc llatí

  L’Arc Llatí és una associació d’administracions locals de nivell intermedi d’Itàlia, França i Espanya que treballa per la cooperació política i tècnica a la Mediterrània. Aquesta xarxa, de la qual la Diputació de Tarragona forma part, té l’objectiu de contribuir a la construcció d’un espai comú mitjançant la col·laboració dirigida a la cohesió social, econòmica, territorial i reforçant la relació amb els territoris del sud de la Mediterrània.

   Des del 2011 la corporació presideix la Comissió Temàtica de Cohesió Econòmica. Es desenvolupen iniciatives, activitats i projectes en matèria econòmica (sempre en el marc de les orientacions estratègiques de l’associació), i s’organitzen reunions i trobades periòdiques per promoure l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els membres de l’associació.