Vés al contingut
La Diputació

Comissió Informativa del Servei d'Assistència al Ciutadà - SAC

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen, per a la seva aprovació pel Ple o la Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l'àmbit de competència de l’àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà.

* Nota d'intervenció de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la Presidenta que afectin al seu àmbit de gestió.

President

Vocals titulars

Vocals suplents