La Diputació

Servei d'Assistència al Territori - Carreteres

Missió i funcions


L'Àrea del Servei d'Assistència al Territori (SAT) és un actor rellevant en les infraestructures viàries com a xarxes de mobilitat sostenible i de comunicació a les comarques tarragonines. La missió del SAT se centra en:

 • Gestionar, mantenir i millorar la xarxa local de carreteres per incrementar la seva funcionalitat i la seguretat viària de tots els usuaris.
 • Oferir serveis d'assistència als ajuntaments en vialitat i mobilitat urbanes.
 • Cercar el desenvolupament equilibrat i sostenible del territori i igualant-lo en oportunitats.
 • Gestionar la xarxa de carreteres amb una visió inclusiva de tots els usuaris, garantint una convivència segura entre els vehicles, els ciclistes i els vianants.
 • Ser una referència en la gestió de la conservació i el manteniment de la xarxa viària local.
 • Ser un model a seguir en l’Administració eficient i transparent de la inversió a la xarxa de carreteres.
 • Esdevenir una eina de suport al territori en la vialitat i la mobilitat urbanes.
Adreça
C. Pere Martell, 2
43001  Tarragona
Telèfon: 977 296 607 / 977 296 638

 

Organització de l'Àrea

Diputats delegats

 • del Servei d'Assistència al Territori (SAT):

Miquel Subirats i Garriga

 • d'Oficina Tècnica i Projectes i Obres:

Carles Pellicer Punyed

Organigrama

DIP50
Jaume Vidal González
CAP D'ÀREA DEL SAT
ÀREA SAT

 • EXPLOTACIÓ

  La unitat d’Explotació s’encarrega de vetllar de la seguretat de la xarxa viària. Gestiona les incidències que puguin afectar a les carreteres de la Diputació i les autoritzacions per realitzar actuacions que afectin la zona de protecció de les carreteres.

 • Daniel López Ruiz
  CAP DE SECCIÓ D'EXPLOTACIÓ
  EXPLOTACIÓ

 • CONSERVACIÓ

  Unitat responsable de la conservació i el manteniment de la xarxa viària de titularitat de la Diputació de Tarragona. També actua per garantir la mobilitat en episodis d’emergència, com les nevades.


  • BRIGADA COMARQUES NORD


  • BRIGADA COMARQUES SUD


  • BRIGADA COMARQUES CENTRE


  • BRIGADA PARC DE MAQUINÀRIA

 • Oscar Fresquet Ferrero
  CAP DE SECCIÓ DE CONSERVACIÓ
  CONSERVACIÓ

 • UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

  La unitat de Gestió Administrativa presta suport administratiu i coordina el funcionament intern de les unitats que integren l’Àrea del SAT.


  • COMPTABILITAT, CONTRACTES I FACTURACIÓ

  • Oscar Sánchez Nolla
   CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA DE COMPTABILITAT, CONTRACTES I FACTURACIÓ
   COMPTABILITAT, CONTRACTES I FACTURACIÓ

  • TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

  • Yolanda Mercado Carrasco
   CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS
   TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS
 • Miquel Mariné Anglès
  CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • OFICINA TÈCNICA

  La unitat d’Oficina Tècnica realitza els mesuraments topogràfics necessaris per a la redacció i l’execució de projectes d’obra, com les carreteres.

 • José Antonio Pinel Ballestero
  CAP DE SECCIÓ D'OFICINA TÈCNICA
  OFICINA TÈCNICA

 • PROJECTES I OBRES

  El Servei de Projectes i Obres té com a objectiu principal millorar la seguretat viària, la funcionalitat i la mobilitat de les carreteres de titularitat pròpia amb una gestió eficient. És responsable de la gestió i coordinació de la redacció de projectes i direccions d'obra, per garantir un servei amb unes condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i sostenibilitat.


  • CONTROL DE QUALITAT


  • ACTUACIONS PUNTUALS I REFORÇ DEL FERM

 • Carlos Lozano Sánchez
  CAP DE SERVEI DE PROJECTES I OBRES E.F.
  PROJECTES I OBRES

En destaquem

Documentació de l'Àrea

Autoritzacions per a actuacions a la xarxa

Per executar qualsevol tipus d’obra, instal·lacions fixes o provisionals i altres activitats al domini públic i a les tres zones de protecció de les carreteres considerades per la Llei de carreteres, serà necessària l'autorització prèvia de la Diputació de Tarragona.

 • Formulari d'autorització per obres en zona d'influència de les carreteres de la Diputació [PDF]
 • Condicions generals per executar obres i actuacions a les zones d'influència de les carreteres de la Diputació [PDF]