Ens locals

Ajudes per a projectes municipals d'infraestructures ambientals, socials i digitals

Línia

Les ajudes, contemplades en l'Ordre TED/1476/2021, tenen com a objectiu finançar projectes que orientin els serveis públics municipals cap a la innovació, el suport a l'emprenedoria, la digitalització i la protecció del medi ambient, per tal de retenir i atraure població.

Beneficiaris

Serveis públics municipals.

Data límit per la presentació

02/08/2022

Import de la convocatòria

91 milions d'€

Enllaç

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220603_ndpelinstitutoparalatransicionjustaabreelplazoderecepciondeproyectosmunicipales_tcm30-541056.pdf