Ens locals

Ajuts de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores per a millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses

Línia

Els objectius  de la convocatòria són:

• Subvencionar actuacions de suport al funcionament de les Agrupacions Empresarials Innovadores, estudis de viabilitat tècnica i projectes de tecnologies digitals que incorporin coneixements i/o tecnologies que promoguin la transformació digital de les empreses que les porten a terme, en el marc d’activitats de recerca industrial, activitats de desenvolupament experimental, innovació en matèria d’organització i/o innovació en matèria de processos.

 

Beneficiaris

 

Podran ser beneficiaris dels ajuts:

• Les agrupacions empresarials innovadores inscrites al Registre regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol i els membres d'aquestes agrupacions

 

Data límit per la presentació

26/07/2022

Import de la convocatòria

49.600.000 d'€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220628_aei