Ens locals

Segona convocatòria 2023 de places per a la realització de cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat sobre el nou currículum derivat de la LOMLOE

Línia

Realització de cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat sobre el nou currículum derivat de la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE).  

 

Beneficiaris

Per a sol·licitar els cursos, els candidats s’hauran de trobar en alguna de les següents situacions:  

  • Ser funcionari docent d’ensenyaments regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació en servei actiu o en excedència per cures de familiars, per violència de gènere o per violència terrorista  
  • Ser funcionari docent en serveis especials  
  • Estar impartint ensenyaments regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació en un centre sostingut per fons públics o trobar-se en alguna situació assimilada  
  • Funcionaris docents adscrits als Programes d’Acció Educativa a l’Exterior del Ministeri d’Educació i Formació Professional.   

 

Termini de presentació

20 dies naturals, comptats a partir de l'1 de setembre de 2023

Import de la convocatòria

184.980,00 euros

Enllaç

BOE