Ens locals

Programa de rehabilitació d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar

Línia

Actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de la millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Regular els programes d'ajuda dins del marc general del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i, específicament, en relació amb les inversions CO2.I01 "Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials", inclosa dins del component 2 "Implementació de l'Agenda Urbana espanyola: Pla de rehabilitació i regeneració urbana".

Beneficiaris

Edificis públics i privats.

Data límit per la presentació

31/12/2022.

Import de la convocatòria

57.475.365€

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923933

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8654/1902968.pdf