Ens locals

Convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa ‘Generació Digital: Agents del Canvi’

Línia

Prestació a l’usuari final d’un servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió de 100 Mbps, principalment en zones rurals remotes i la instal·lació de l’equipament necessari a partir de la configuració d’un servei de capacitat de transmissió

 

Beneficiaris

Podran sol·licitar la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostentin la condició d’operador degudament habilitat. També podran obtenir aquesta condició les agrupacions d’empreses en les quals almenys una de les empreses ostenti la condició d’operador

 

Data límit de presentació

 

 5 de desembre de 2022

Import de la convocatòria

84.800.000 euros

Enllaç

Ordre ETD/1107/2022, de 14 de novembre, per la qual s'estableixen las bases reguladores i es convoca la concessió d'ajuts per a la prestació d'un servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió de 100 mbps