Ens locals

Ajuts a la distribució internacional de pel·lícules cinematogràfiques espanyoles corresponents a l'any 2022

Línia

La convocatòria s'adreça a les agències de vendes internacionals independents, les que es defineixen per primera vegada, amb l'objectiu de donar suport a un sector clau de la cadena de valor de la indústria audiovisual, com són les vendes internacionals, que no havien estat objecte d’ajuts fins al moment.

 

Beneficiaris

Les ajudes s'estenen a totes les pel·lícules espanyoles, incloses les coproduccions minoritàries a les que la participació d'empreses espanyoles sigui almenys del 20%.   

Data límit per la presentació

15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l'extracte de la present convocatòria al BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 2022

Import de la convocatòria

3M d’€

Enllaç

BOE, extracte de la resolució de 20 d'octubre de 2022