Ens locals

Convocatòria d’ajuts del Programa ‘Generació Digital Pimes: persones d’equips directius i qualificació de persones ocupades en Pimes’

Línia

L’objecte de la convocatòria és seleccionar els beneficiaris dels ajuts que desenvoluparan Programes de Formació en l’àmbit de la Transformació Digital, dirigits a persones d’equips directius de Pimes. Els ajuts tenen la finalitat d’incrementar les competències digitals de les persones directives de petites i mitjanes empreses i millorar-ne la productivitat, competitivitat i possibilitats de creixement i internacionalització d’aquestes empreses.  

Beneficiaris

Seran beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats de formació. Aquestes entitats hauran d’estar vàlidament constituïdes, com a mínim tres anys abans de la data de publicació al BOE de l’extracte de la convocatòria i domicili fiscal o social a l’Estat Espanyol.  

Addicionalment també hauran de complir els següents requisits:  

  • Disposar de l’acreditació nacional o internacional per a impartir almenys un títol de grau o postgrau  
  • Disposar de, com a mínim, dos anys d’experiència en formació a persones directives en l’àmbit de la transformació digital  
  • Disposar de recursos econòmics i materials suficients per a l’execució de l’ajut sol·licitat  
  • Disposar de recursos humans suficients per executar l’ajut sol·licitat  

Data límit de presentació

2 mesos des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicat l’11 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

98.332.000 euros

Enllaç

BOE