Ens locals

Ajuts destinats al Programa Missions de Ciència i Innovació

Línia

Els objectius  de la convocatòria són:

• Reforçar capacitats tecnològiques per a l'autonomia energètica segura i sostenible (fusió, hidrogen i renovables).

• Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial del segle XXI.

• Impulsar un sector agroalimentari més sostenible i adaptat a les noves condicions associades al canvi climàtic gràcies a un ús rellevant d'eines biotecnològiques avançades.

• Desenvolupar tecnologies d'aplicació en el sector naval que millorin la seva competitivitat al segle XXI.

• Impulsar la substitució, recuperació i valorització de recursos minerals i materials estratègics per a la Transició Ecològica.

• Desenvolupar i enfortir un ecosistema de fotònica integrada a Espanya.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels ajuts:

• Les agrupacions de persones jurídiques definides a l'article 5.1 de la de l'Ordre CIN/373/2022 de 26 d'abril, que puguin dur a terme projectes en cooperació.

• Les agrupacions hauran d'estar constituïdes per empreses, segons la definició de l'annex 1, apartat 8 de l'Ordre CIN/373/2022 de 26 d'abril, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya.

• Cada agrupació, en funció del projecte presentat (Missions "Grans Empreses" o Missions "PIMES"), haurà de complir els requisits de mida i composició detallats a l'article 2 de la present convocatòria. Així mateix, tots els integrants de l'agrupació hauran de complir els requisits exigits per ser beneficiari.

Data límit per la presentació

05/09/2022

Import de la convocatòria

125.000.000 d'€

Enllaç

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/46717_176176202212532.pdf