Ens locals

Convocatòria de 2023 del programa de primera experiència professional en les administracions públiques

Línia

L'actuació subvencionable consisteix en la contractació, en la modalitat de contracte per a l'obtenció de la pràctica professional de les persones joves destinatàries, com a mitjà d'adquisició de primeres experiències professionals en les administracions públiques.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:  

  • Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o dependents 
  • Les altres entitats del sector públic institucional de Catalunya 
  • Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes. 

Persones destinatàries: 

Seran persones destinatàries les persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte per a l’obtenció de la pràctica professional.  

Data límit de presentació

6 de setembre del 2023

Import de la convocatòria

9.408.890.08 euros

Enllaç

DOCG