Ens locals

Ajuts “Europa Excel·lència” – Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023

Línia

L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D+i i contribuir a l’avenç del coneixement per afrontar els desafiaments de la recerca espanyola en el context de l’Espai Europeu de Recerca, fomentant la participació de personal investigador amb trajectòries científiques prometedores.  

Beneficiaris

Els organismes de recerca i de difusió de coneixements, que hauran de tenir personalitat jurídica pròpia, estar vàlidament constituïts i tenir residència fiscal o un establiment permanent a Espanya.  

Els organismes de recerca i de difusió inclouen: 

Organismes públics de recerca (definits per la llei 14/2011 d’1 de juny) 

Universitats públiques, instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i 

Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut 

Instituts de recerca sanitària acreditats 

Centres Tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal 

Altres centres públics d’R+D+i que tinguin l’R+D+i com a activitat principal 

Data límit per la presentació

08/07/2022

Import de la convocatòria

2.500.000 d'€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fon…