Ens locals

Convocatòria d’ajuts per a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de Centres d’Excel·lència de Formació Professional

Línia

Els plans dels centres integrants de la xarxa de centres d'excel·lència de Formació Professional es desenvoluparan com a màxim durant tres anys a través de les següents fases:

Fase I: Formació en el procés de transformació tecnològica digital i metodològica del centre.

Fase II: Es desenvoluparan els següents projectes primaris, de forma simultània o amb la seqüència que hagi establert el pla.

 

Beneficiaris

Podran acollir-se als ajuts les Administracions públiques competents en matèria de Formació Professional, que seran les perceptores de la totalitat dels fons i responsables de la seva justificació. Els fons percebuts seran finalistes per al finançament dels centres en el desenvolupament del pla i projectes que permetin la seva integració i continuïtat en la xarxa estatal de centres d'excel·lència en formació professional. 

Termini de presentació

20 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicada el 6 de setembre de 2023)

Import de la convocatòria

24.000.000 euros

Enllaç

BOE