Ens locals

Oberta la 2a edició del programa d’ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà

Línia

La convocatòria té com a finalitat subvencionar actuacions que contribueixin a la consecució d’objectius específics, vinculats als objectius generals del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que contribueixin a una millora de la qualitat de l’aire i reducció de soroll en entorns urbans; l’impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures dirigides al propi teixit de la ciutat i a les seves infraestructures; i a la potenciació i optimització del transport urbà metropolità.  

 

Beneficiaris

-Municipis que siguin capital de província 

-Municipis de més de 50.000 habitants 

-Municipis de més de 20.000 habitants que disposin d’un servei de transport públic col·lectiu urbà interior i d’un Pla de Mobilitat Sostenible 

-Ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que tinguin atribuïdes competències en matèria de transport públic urbà col·lectiu 

 

Data límit per la presentació

29/09/2022

 

Import de la convocatòria

La quantia màxima inicial és de 500.000.000 imputats a l’exercici de 2023. Existeix la possibilitat d’afegir una quantia addicional màxima de 50.000.000 euros provinents del programa d’ajuts corresponent a l’exercici de 2021. 

 

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220726_mobilitat-urbana

infografia