Ens locals

Empresa i treball publica la segona convocatòria de 2022 de presentació de sol·licituds del Programa Acompanya

Línia

El Programa Acompanya té com a objectiu facilitar l’adaptació social i laboral de treballadors i treballadores amb discapacitat i trastorns de salut mental, i amb dificultats especials d’inserció laboral, en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a les de la resta de treballadors que ocupen llocs semblants.   

 

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya, que subscriguin un conveni de col·laboració amb l’empresa del mercat ordinari que ha de contractar les persones destinatàries finals, i que compleixin els següents requisits:  

  • Tenir per objecte social, entre d’altres, la inserció laboral o la creació d’ocupació a favor de col·lectius vulnerables.  
  • Tenir en plantilla personal tècnic especialitzat o el compromís de contractar-lo, així com disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament adequat del Programa.  
  • Tenir experiència acreditada en el desenvolupament de programes d’inclusió laboral en el mercat ordinari dels col·lectius vulnerables destinataris finals de la subvenció.  
  • Disposar de personal tècnic amb formació i capacitació en gènere, violències masclistes i discapacitat, per poder elaborar un projecte d’intervenció específic per a cada dona destinatària final. 

 

Data límit de presentació

 

Fins les 14:00 h del 16 de setembre de 2022

 

Import de la convocatòria

1.000.000 € 

 

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=936731