Ens locals

Segona convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Línia

La convocatòria té com a objectiu impulsar el desenvolupament de projectes de recerca bàsica-fonamental, projectes pilot innovadors i iniciatives de formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor de l'hidrogen renovable.

 

Beneficiaris

  • Empreses i associacions empresarials.
  • Consorcis i agrupacions empresarials amb almenys una pime participant.
  • El sector públic institucional.
  • Entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions i Universitats Públiques.
  • Centres tecnològics.
  • Centres de suport a la innovació tecnològica d' àmbit estatal.

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva i en aquesta segona edició de la convocatòria es busca impulsar la participació de Pimes al programa.

 

Termini de presentació

7 de novembre de 2023 (a les 17:00 hores)

Import de la convocatòria

66 M€

Enllaç

Més info