Ens locals

Subvencions per a l'acceleració del creixement de les empreses culturals

Línia

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport financer per tal que les empreses culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital contractin serveis i realitzin inversions estratègiques per a l'acceleració del seu creixement.

 

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses (pimes) que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital. 

 

Data límit de presentació

30 de setembre de 2022 a les 14h 

 

Import de la convocatòria

1.253.338,30 euros

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220728_empreses-culturals