Ens locals

Concessió directa d'ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

Línia

Concessió directa d'ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques a diferents sectors de l'economia. Aquestes ajudes estan dirigides a la posada en marxa d'instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia, energia ambient (aerotèrmia i hidrotèrmia), biomassa o microxarxes de calor i fred de menys de 1 MW.

Beneficiaris

Sector públic i sector privat.

Data límit per la presentació

Pendent de la convocatòria.

Import de la convocatòria

150M €, dels quals, Catalunya en rebrà 27,3M €