Ens locals

Kit Digital dirigit a comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida.

Línia

L’objectiu dels ajuts és finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital. Els ajuts es podran destinar a l’adopció de solucions de digitalització que tinguin com a finalitat substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Concretament, es considerarà que hi ha millora funcional quan: 

  • La solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertanyen 
  • La solució a substituir no compleixi amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent 

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquesta Convocatòria d’ajuts les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida, que tinguin el domicili fiscal a l’Estat espanyol i que formin part d’algun dels següents segments: 

  • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors 
  • Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 treballadors 
  • Segment III: Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors 

Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital no podran presentar-se en aquesta convocatòria.  

Data límit de presentació

Del 12 de setembre de 2023  fins al 31 de desembre de 2024 

Import de la convocatòria

 100.000.000 euros

Enllaç

BOE