Ens locals

Convocatòria d'ajuts per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics

Línia

L'Institut de Cinematografia i Arts Audiovisuals convoca els ajuts per a l'organització de festivals o certàmens cinematogràfics de reconegut prestigi que se celebrin durant l'any 2022 a Espanya, i que dediquin especial atenció a la programació i difusió del cinema espanyol, comunitari i iberoamericà, així com a pel·lícules d'animació, documentals i curtmetratges.

Beneficiaris

Comunitats autònomes i organismes i entitats que en depenguin; entitats públiques que tinguin la consideració de corporacions locals i organismes i entitats que en depenguin, i persones físiques i jurídiques que actuïn com a promotores d'un festival o certamen cinematogràfic.

Data límit per la presentació

15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de l'extracte al BOE (publicat el 28 d'abril de 2022).

Import de la convocatòria

1.353.900€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220428_festivals-cinema