Ens locals

Bases reguladores de subvencions per a actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència finançades amb NGEU

Línia

Accessibilitat universal a l'habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència susceptibles de rebre subvencions.

Beneficiaris

Els beneficiaris últims són les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d'habitatges i habitatges. Les obres no poden haver-se iniciat abans de l'1 de febrer de 2020. 

Data límit per la presentació

Les obres s'han de finalitzar amb anterioritat al 31 de març de 2023, inclòs, independentment del moment en què es concedeixi la subvenció. 

Import de la convocatòria

Una part del pressupost de 910,3 milions d'euros per a l'eix de “Economia de les Cures i suport de les polítiques d'igualtat i inclusió” 

Enllaç

DOGC-resolució DSO/3005/2002 de 4 octubre